Hazard: otevřený dopis zástupci starosty MČ Praha 8

Ondřej Gros
Zástupce starosty městské části Praha 8
Úřad městské části Praha 8

Zenklova 1/35
180 48 Praha 8 - Libeň

 

18. 6. 2013

Vážený pane Grosi,

v červnovém vydání měsíčníku Osmička jsme si přečetli Vaše vyjádření k otázce, zda by městská část Praha 8 měla přistoupit k nulové toleranci hazardu na svém území. Uvádíte zde, že díky příjmům, které má městská část z provozování hazardu, se uskutečňuje mnoho prospěšných činností a že zástupci různých organizací působících na Praze 8 tyto peníze považují za nenahraditelné. Na tento článek reagovala společnost Člověk v tísni, která se ohradila jak proti Vašemu odůvodnění potřebnosti zachování hazardu na území městské části, tak proti tomu, že tyto zdroje za nenahraditelné označují samotné organizace.

K odmítavé reakci společnosti Člověk v tísni se tímto souhlasně připojujeme. Ani my s Vaším vyjádřením nesouhlasíme. Hazard a problémy s ním spojené považujeme za zdroj řady sociálních problémů a jednu z příčin dalšího sociálního propadu mnoha lidí. Městské části ani jejím obyvatelům provozování hazardu podle našeho názoru nijak neprospívá.

Byli bychom naopak rádi, kdyby městská část přistoupila k omezení hazardu na svém území a prostředky na financování neziskových a prospěšných společností našla z jiných zdrojů. Také bychom Vás tímto rádi požádali o to, abyste již neuváděl neziskové organizace jako ty, které označují zdroje z hazardu za nenahraditelné.

I nadále budeme s městskou částí rádi spolupracovat, rádi budeme poskytovat možnosti aktivního trávení volného času dětem a mladým lidem na Praze 8. Uvítali bychom však, aby se tato městská část přidala k dalším částem Prahy, které se chystají hazard na svém území regulovat, a aby i díky tomu chtěla být místem, které podporuje zdravý a bezproblémový život svých obyvatel, a ne prohlubování jejich problémů.

Tento otevřený dopis Vám zasíláme jménem následujících neziskových organizací působících na území Prahy 8:


Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Praha 8

a

68. pionýrska skupina Lvíčata, Praha 8