Lasa, vůdkyně oddílu Miriklo, středisko Stopaři

Lasa, vůdkyně oddílu Miriklo, středisko Stopaři

Prostor k tomu, aby se skauti a skautky z obvodu poznávali, víc nějakejch celo-obvodovejch setkáváni, protože v podstatě mimo rádcák a svojsíkáč pro ně nic není. Sice se to za posledních pár let trosku změnilo Roverfestem, ale stejnak je jich hrozně málo.